Ziedojumi

Sākums 9 Ziedojumi

Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. 2. korintiešiem 9:6-7 RT65

Jums ir iespēja atbalstīt Rīgas Vasarsvētku draudzes kalpošanu finansiāli ar saviem labprātīgiem ziedojumiem. Pateicoties draudzes locekļu un citu cilvēku ziedojumiem, draudze var segt īres maksu pat telpām, nodrošināt algu mācītājam, atbalstīt dažāda veida kalpošanas un citas lietas.

Par ziedojumu izlietojumu draudze atskaitās vienu reizi gadā – draudzes pilnsapulcē.

Ziedot var:

 

Dievkalpojumu laikā

Ceturtdienās un svētdienās apmeklējot dievkalpojmu, ir iespējams ziedot izmantojot ziedojumu traukus (skaidrā naudā), gan arī izmantojot maksājuma karti.

Ar pārskaitījumu

Rīgas vasarsvētku draudze “Dzīvības avots”
Reģ. Nr. 90000296737
Konts: LV31HABA000140J033411
Banka: SWEDBANKA
SWIFT kods: HABALV22