Filiāles

Sākums 9 Par draudzi 9 Filiāles

Daugavpils iela

Draudzes „Dzīvības Avots” misija Latgales priekšpilsētā norit kopš 2010.gada, piepildot draudzes redzējumu par kalpošanu šī par nelabvēlīgu uzskatītā Rīgas rajona iedzīvotājiem. Īpaša mērķauditorija ir ielu bērni, atkarīgie un citi dzīves pabērni. Kopš 2012.gada draudze īrē telpas Daugavpils ielā 10/12. Cilvēki šeit var dzirdēt Dieva Vārdu, par viņiem tiks aizlūgts, atkarīgie saņems informāciju par rehabilitācijas iespējām.

Svētdienās pulksten 12.00 šeit notiek dievkalpojumi apkārtnes iedzīvotājiem. Pēc tam cilvēki tiek paēdināti ar brīvprātīgo kalpotāju sagatavoto zupu.

Dievkalpojumi

  • Kur: Rīgā, Daugavpils ielā 10/12 (ieeja no Ludzas ielas).
  • Kad: svētdienās, pulksten 12.00 – dievkalpojums un zupas virtuve.

 

Daniels Ozolinkevičs

Atbildīgais par kalpošanu

Tālr.: (+371) 27068277
E-pasts: maskavasiela@dzivibasavots.lv

Salaspils

Draudzes „Dzīvības Avots” Salaspils filiāle ir iznākums evaņģelizācijas pasākumam, kas 2013.gada pavasarī tika veidots sadarbībā ar amerikāņu misionāriem un Salaspils krievu vasarsvētku draudzi „Atmodas rītausma”. Šīs evaņģelizācijas mērķis bija izveidot Salaspilī latviešu draudzi. Pirmais dievkalpojums notika 2013.gada 14. aprīlī. Dievkalpojumi Salaspilī notiek semināru veidā – ar Dieva Vārdu, kristiešu liecībām un atbildēm uz cilvēku jautājumiem. Dievkalpojuma noslēgumā – sadraudzības mielasts.

Dievkalpojumi

  • Kur: Salaspilī, Skolas ielā 5/1 („Salaspils nami”), 2.stāvā (uz durvīm uzraksts „Dzīvības Avots”).
  • Kad: svētdienās, pulksten 11.00 – dievkalpojums; otrdienās, pulksten 18.00 – lūgšanu dievkalpojums.

Jānis un Ligita Liniņi

Atbildīgie par kalpošanu

Tālr.: (+371) 28370022
E-pasts: salaspils@dzivibasavots.lv