Par draudzi “Dzīvības avots”

Sākums 9 Par draudzi 9 Par draudzi “Dzīvības avots”
Rīgas vasarsvētku draudze “Dzīvības avots” savu darbību sāka 1995. gadā, to regulāri apmeklē un par savām garīgajām mājām sauc apmēram 130 cilvēki.

Kopš 1996. gada draudzē kalpo mācītājs Modris Ozolinkevičs. Pirms tam draudzē kalpoja viņa brālis Agris Ozolinkevičs. Mūsu draudzes mērķus un galvenos principus esam apvienojuši piecos P: piedzīvot, pielūgt, pieaugt, pasludināt un piederēt.

Piedzīvot

Viena lieta ir zināt, otra ir piedzīvot. Vārds runā tavā vietā un tu piedzīvo Dievu. Mēs kā draudze pastāvam, lai cilvēki varētu piedzīvot Dievu. Mēs esam Jēzus miesa.

Kristietība nav vienkārši ziņas, ka Dievs mīl pasauli. Kristietība ir – piedzīvot mīlestību, dziedināšanu un žēlastību.

Pielūgt

Tad, kad esi piedzīvojis Dievu, pielūgsme ir dabiska reakcija. Jāņa atklāsmes (4:8–11) ir rakstīts, ka debesīs 24/7 ir nepārtraukta pielūgsme.

Pielūgsme nav kaut kas, ko Tu vari vai nevari darīt. Pielūgsme nav kaut kas, ko Tu vari aizvietot ar kaut ko citu. Mūsu Kuns ir cienīgs visa goda, visas slavas, visas pielūgsmes. Mēs kā draudze pastāvam, lai cilvēki piedzīvotu Dievu un atsauktos Viņam pielūgsmē.

Pieaugt

Mēs esam šet, lai pieaugtu skaitliski un gar;igi. Sv;etumā, izpratnē un pielūgsmē. Mums vajag pieaugt sav;as attiecībās ar Dievu. Mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz skožumu Kristus līdzībā.

“Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzālemē stipri pieauga, un liels pulks priesteru kļuva ticīgi.” (Apustuļu darbi 6:7)

Pasludināt

Mums ir atbildība pasludināt Kirstu! Mēs vēlamies pasludināt Kirstu uz ielām, evanģelizācijas pasākumos. Atbalstīt misionārus ceļojumos. Mēs vēlamies pasludināt Kristu dažādi un visu laiku!

“Pasludini dieva vārdu, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini ar visu pacietību un mācību.” (2. Timotejam 4:2)

Piederēt

Piederība pie draudzes ir svarīga. Mēs lepojamies ar savu piederību Debesīm. Vasarsvētku ticiība ir piederība, ka mēs ticam jaunpiedzimšanai, Gara dāvanām, Svētā Gara kristībai, ka lūdzam par slimiem, liekam rokas un svaidam viņus ar eļļu. Tas pasaka to, par ko mēs stāvam un ticam.

Piederība nav pārākums, piederība ir saknes, ka tu zini, kur esi iesaistīts, kur tu audz un no kā tu smelies.