Kārtības dienests

Sākums 9 Kalpošanas 9 Kārtības dienests

Draudzes Kārtības dienests rūpējas, lai dievkalpojumu zāle vienmēr būtu sakārtota gan pirms, gan pēc dievkalpojuma, lai viss dievkalpojuma norisei nepieciešamais tiktu laicīgi sagādāts. Dienests rūpējas arī par kārtību dievkalpojuma laikā un risina neparedzētas situācijas, ja tādas rodas.

Kārtības dienesta cilvēki ir tie, kas sagaida dievkalpojuma apmeklētājus pie ieejas zālē un nepieciešamības gadījumā palīdz atrast vietu, palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atbild uz cilvēku jautājumiem par dievkalpojuma norisi un kārtību. Tāpat Kārtības dienesta kalpotāji palīdz mācītājam aizlūgšanu laikā, organizē cilvēku plūsmu un veic citus ar drošību un kārtību saistītus pienākumus.

Ja, apmeklējot draudzes „Dzīvības Avots” dievkalpojumus, jums rodas kādas problēmas vai jautājumi, droši griezies pie Kārtības dienesta cilvēkiem. Jums palīdzēs.