Kalpošana vīriem

Sākums 9 Kalpošanas 9 Kalpošana vīriem

Vīru/Brāļu kalpošana draudzē “Dzīvības avots” reizi pa reizei notika jau sen, taču, apzinoties vajadzību pēc šāda veida kalpošanas, kopš 2015.gada esam uzsākuši rīkot regulāras vīru sapulces. Tā reizi mēnesī cenšamies sanākt kopā uz sadraudzības vakaru ārpus draudzes telpām, neformālā atmosfērā, parasti tas ir kāds viesu nams pierīgā. Šajās tikšanās reizēs pārrunājam kādus, specifiski vīriem, aktuālus tēmatus, dalāmies dzīves pieredzē un garīgajās atziņās, meklējot atbildes, stiprinājumu un iedrošinājumu Dieva Vārdā, protams, aizlūdzam viens par otra vajadzībām. Turklāt, gandrīz katrā reizē kāds no brāļiem izstāsta savu personīgo liecību. Ja gadās, ka mūsu starpā ir arī kāds, kurš spēlē ģitāru, tad vēl sirsnīgi uzdziedam kādas Slavas dziesmas.

Pēc tam mums ir laiks sadraudzībai, kopīgai maltītei, varam apmeklēt pirti, baseinu, kā arī uzspēlēt biljardu, vai galda tenisu. Svarīgi atzīmēt to, ka šīs sapulces ir domātas ne tikai brāļiem no draudzes, tāpēc cenšamies, pēc iespējas, uz šiem vakariem aicināt arī draugus, kolēģus, kaimiņus “no malas”. Kā zināms, nav tik viegli “dabūt” vīrus uz draudzi, taču daudz vieglāk viņus ir uzaicināt uz šāda veida neformālām sapulcēm un, jāsaka, ka viens otrs labprāt atnāk uz pirti, kur nepiespiestā, brīvā gaisotnē viņiem ir iespēja iepazīties ar kristiešiem, dzirdēt viņu liecības un, caur to arī Evaņģēlija vēsti.

Jāsaka, ka tas nav vienīgais mūsu sadraudzības veids. Citreiz sanākam kopā, lai noskatītos kādu labu kinofilmu, pēc tam dalāmiess ar iespaidiem un atziņām par redzēto.

Vasaras laikā gan cenšamies saorganizēt kopīgas aktivitātes kaut kur vairāk pie dabas. Esam braukuši kopā gan ar riteņiem, gan laivām, veidojām volejbola turnīrus, kopā strādājuši talkās, u.c. aktīvitātes. Bet visspilgtākie iespaidi palika no mūsu draudzes mācītāja organizētajām brāļu nometnēm Norvēģijā. Tur vīriem bija iespēja dzīvot gandrīz nedēļas garumā brīvā dabā, pie pašas jūras, starp klintīm un mežu, bez ierastām ērtībām un komforta, pavisam vienkāršos apstākļos. Tur no rītiem un vakaros pievērsāmies Bībeles studijām, pārdomām, pārrunām, lūgšanām un aizlūgšanām, savukārt, dienas gaitā, zvejojām jūrā, braucām ar kajakiem, gājām mežā sēņot, spēlējām volejbolu, tādā veidā ikdienas būdami sadraudzībā, piedaloties garīgajās un fiziskajās aktivitātēs.