Ja vēlaties atbalstīt Evaņģēlija pasludināšanu Latvijā un ārpus tās, kā arī draudzes “Dzīvības Avots” kalpošanu, lūdzam, savu ziedojumu pārskaitīt uz zemāk norādīto bankas kontu. Paldies par jūsu atsaucību un līdzdalību Dieva darbā!

 

RĪGAS VASARSVĒTKU DRAUDZE „DZĪVĪBAS AVOTS”
Reģ. Nr. 90000296737
Konts: LV31HABA000140J033411
Banka: SWEDBANKA
SWIFT kods: HABALV22

 

“Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” (2.Korintiešiem 9:6-7)