PAR DRAUDZI

Raksts par mūsu draudzes izcelsmi, attīstību un pirmajiem 10 kalpošanas gadiem.
Publicēts žurnāla “Tikšanās” 2005.gada augusta numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2008.gadā.

 

MŪSU CILVĒKI

Modris un Baiba Ozolinkeviči. Dzirdēt un paklausīt.
Rakstā izmantotas publikācijas žurnāla “Tikšanās” 2002.gada augusta un 2010.gada maija numuros un vietnē “Laikmeta zīmes” 2013.gadā.

Modris un Baiba Ozolinkeviči. Mosties, Latvija!
Rakstā izmantotas publikācijas žurnāla “Tikšanās” 2002.gada augusta un 2010.gada maija numuros un vietnē “Laikmeta zīmes” 2013.gadā.

Kaija Fišere: Eju tur, kur Dievs man liek.
Intervija publicēta žurnāla “Tikšanās” 2009.gada jūlija un augusta numuros un vietnē “Laikmeta zīmes” 2010.gadā.

Freidenfeldu ģimene. Dieva aicināti.
Pēc publikācijām žurnāla “Tikšanās” 2001.gada aprīļa, 2009.gada decembra un 2010.gada janvāra numuros un vietnē “Laikmeta zīmes” 2010.gadā.

Jānis un Ligita Liniņi. Tēvu zemes sardzē.
Intervija publicēta žurnāla “Tikšanās” 2008.gada februāra un marta numuros un vietnē “Laikmeta zīmes” 2011.gadā.

Ervīns Jākobsons. Piepildīt aicinājumu.
Raksts publicēts žurnāla “Tikšanās” 2006.gada aprīļa un marta numuros un vietnē “Laikmeta zīmes” 2012.gadā.

Armands un Solvita Matisoni. Misijas kafejnīca.
Intervija publicēta žurnāla “Tikšanās” 2011.gada septembra numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2012.gadā.

 

BRĪNUMI NOTIEK

Atkarīgo rehabilitācijas centra “Jaunsēļas” četru absolventu liecības, kā Dievs pārmainīja viņu dzīvi.
Raksts publicēts žurnāla “Tikšanās” 2011.gada marta numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2012.gadā.

Dievs dziedina mazās Kristiānas neārstējamo asins slimību.
Raksts publicēts žurnāla “Tikšanās” 2011.gada augusta numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2012.gadā.

Vilnis Berkinds par alkohola verdzību, Dieva žēlastību un brīvību Jēzū Kristū.
Raksts publicēts žurnāla “Tikšanās” 2011.gada jūlija numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2012.gadā.

Māksliniece Ineta Sila pēc insulta nonāk komā, ierauga elles realitāti un tiek brīnumaini izdziedināta.
Raksts publicēts žurnāla “Tikšanās” 2011.gada oktobra numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2012.gadā.

Iveta Bērziņa par Dieva žēlastību savā un savas ģimenes dzīvē.
Raksts publicēts žurnāla “Tikšanās” 2012.gada februāra numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2013.gadā.

Kā Dievs pārvērta nejauko Agnesi jaukajā Vizbulītē, dziedinot un atjaunojot gan garu, gan miesu.
Raksts publicēts interneta vietnē “Laikmeta zīmes” 2013.gadā.

 

VASARSVĒTKU KUSTĪBA

Par Latvijas vasarsvētku draudžu patriarhu Džemu Grēviņu, viņa kalpošanu un kustības pirmsākumu mūsu zemē.
Publicēts žurnāla “Tikšanās” 2003.gada jūnija numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2008.gadā.

Intervija ar bīskapu Jāni Ozolinkeviču par vasarsvētku kustības vēsturi pasaulē un Latvijā.
Pēc publikācijām žurnāla “Tikšanās” 2001.gada janvāra, 2006.gada jūnija un 2008.gada janvāra numuros un vietnē “Laikmeta zīmes” 2008.gadā.

Raksts par Latvijas vasarsvētku kustības 80 gadiem.
Publicēts žurnāla “Tikšanās” 2008.gada maija numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2008.gadā.

Atmiņas par pirmo Latvijas vasarsvētku draudžu bīskapu Frici Ozolinkeviču.
Publicēts žurnāla “Tikšanās” 2010.gada marta numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2010.gadā.

Par Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienību – intervija ar bīskapu J.Ozolinkeviču.
Publicēts žurnāla “Tikšanās” 2009.gada septembra numurā un vietnē “Laikmeta zīmes” 2009.gadā.