Draudzes principi

Sākums 9 Par draudzi 9 Draudzes principi

Dzīvības avots

Rīgas vasarsvētku draudze “Dzīvības avots” savu darbību sāka 1995. gadā, to regulāri apmeklē un par savām garīgajām mājām sauc apmēram 130 cilvēki.

Kopš 1996. gada draudzē kalpo mācītājs Modris Ozolinkevičs. Pirms tam draudzē kalpoja viņa brālis Agris Ozolinkevičs. Mūsu draudzes mērķus un galvenos principus esam apvienojuši piecos P: piedzīvot, pielūgt, pieaugt, pasludināt un piederēt.

Piedzīvot

Viena lieta ir zināt, otra ir piedzīvot. Vārds runā tavā vietā un tu piedzīvo Dievu. Mēs kā draudze pastāvam, lai cilvēki varētu piedzīvot Dievu. Mēs esam Jēzus miesa.

Kristietība nav vienkārši ziņas, ka Dievs mīl pasauli. Kristietība ir – piedzīvot mīlestību, dziedināšanu un žēlastību.

Pielūgt

Tad, kad esi piedzīvojis Dievu, pielūgsme ir dabiska reakcija. Jāņa atklāsmes (4:8–11) ir rakstīts, ka debesīs 24/7 ir nepārtraukta pielūgsme.

Pielūgsme nav kaut kas, ko Tu vari vai nevari darīt. Pielūgsme nav kaut kas, ko Tu vari aizvietot ar kaut ko citu. Mūsu Kuns ir cienīgs visa goda, visas slavas, visas pielūgsmes. Mēs kā draudze pastāvam, lai cilvēki piedzīvotu Dievu un atsauktos Viņam pielūgsmē.

Pieaugt

Mēs esam šet, lai pieaugtu skaitliski un gar;igi. Sv;etumā, izpratnē un pielūgsmē. Mums vajag pieaugt sav;as attiecībās ar Dievu. Mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz skožumu Kristus līdzībā.

“Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzālemē stipri pieauga, un liels pulks priesteru kļuva ticīgi.” (Apustuļu darbi 6:7)

Pasludināt

Mums ir atbildība pasludināt Kirstu! Mēs vēlamies pasludināt Kirstu uz ielām, evanģelizācijas pasākumos. Atbalstīt misionārus ceļojumos. Mēs vēlamies pasludināt Kristu dažādi un visu laiku!

“Pasludini dieva vārdu, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini ar visu pacietību un mācību.” (2. Timotejam 4:2)

Piederēt

Piederība pie draudzes ir svarīga. Mēs lepojamies ar savu piederību Debesīm. Vasarsvētku ticiība ir piederība, ka mēs ticam jaunpiedzimšanai, Gara dāvanām, Svētā Gara kristībai, ka lūdzam par slimiem, liekam rokas un svaidam viņus ar eļļu. Tas pasaka to, par ko mēs stāvam un ticam.

Piederība nav pārākums, piederība ir saknes, ka tu zini, kur esi iesaistīts, kur tu audz un no kā tu smelies.

 

Modris un Baiba Ozolinkeviči

Mācītājs Modris savu kalpošanu draudzē “Dzīvības Avots” sāka 1996. gada 4. augustā. Kopš tā laika visus šos gadus viņš bijis mācītājs gan šajā, gan trīs citās draudzēs, kuras savulaik izveidojusi draudze “Dzīvības Avots” – trīs gadus Siguldā, divus gadus Limbažos un divus gadus Cēsīs.

Modris nāk no mācītāju dinastijas, viņa tēvs Jānis Ozolinkevičs ilgus gadus bija Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) bīskaps, tagad – goda bīskaps, brālis – Jelgavas vasarsvētku draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs. Šobrīd Modris ir gans apmēram 130 cilvēku lielai draudzei Rīgā, 2015. gada pavasarī ievēlēts arī par LVDA bīskapu. Lai gan radioraidījumā “Mosties, Latvija!”, kas ik dienu skan Latvijas Kristīgā radio (LKR) ēterā, mūsu mācītājs izklausās skarbs, draudzē viņš ir gādīgs gans, kam rūp ganāmpulks un kurš ir patiesi ieinteresēts draudzes cilvēku garīgajā labklājībā.
Kopā ar vīru gan dzīvē, gan kalpošanā jau kopš 1991. gada ir Modra dzīvesbiedre Baiba. Viņiem ir pieci dēli – Daniels, Edijs, Kristians, Marts un Sebastians, un divas meitiņas – Dominika un Patrīcija. Vecākais dēls Daniels šobrīd studē teoloģiju Vācijā.

Atbildot uz jautājumu: “Ko jūs gribētu pateikt Latvijas cilvēkiem?”, Modris atbild, ka patiesībā nav nekā nepateikta. Dievs viņam dāvājis privilēģiju sludināt un kalpot cilvēkiem, tāpēc viņam vienmēr bijusi iespēja pateikt to, kas mīt viņa sirdī.

Vēsture

1995. gads

1995. gada maija nogalē pēc misionāra Terenca Halla (ASV Dieva Asamblejas) iniciatīvas notiek evaņģelizācijas pasākumi Rīgas skolās un vakarā kinoteātrī „Spartaks”, kuros kalpo Bībeles skolas studenti no ASV.

Maija pēdējā svētdienā notiek pirmais dievkalpojums Mākslas darbinieku namā, kurā piedalās apmēram 70 cilvēki, galvenokārt skolu jaunatne. Tiek paziņots par jaunas draudzes veidošanu, kā mācītāju uzaicinot Maskavas teoloģijas institūtu beigušo Agri Ozolinkeviču.

1995. gada vasarā tiek pieņemts pagaidu nosaukums – Rīgas Otrā vasarsvētku draudze. Pirmajā darba gadā draudzei lielu finansiālu un praktisku atbalstu sniedz misionāri Terencs un Džilla Halles.

1995. gada jūnijā sākas draudzes svētdienskolas darbs Etas Ozolinkevičas un Ievas Beltes vadībā. Vēlāk svētdienskolu vadījuši arī Baiba Ozolinkeviča, Gunita Ceimere, Aleksejs Mucenieks un Jana Butlere, bet kopš 2014.gada novembra – Gerda Donga.

1996. gads

1996.gada 2.jūnijā notiek pirmās kristības – tiek kristīti 10 cilvēki. Pēc nedēļas draudze bauda savu pirmo kopīgo Svēto Vakarēdienu.

1996. gada augustā Agris Ozolinkevičs dodas uz maģistratūras studijām ASV. Par draudzes mācītāju kļūst Modris Ozolinkevičs.

1996. gada oktobrī sāk veidoties slavas un pielūgsmes kalpošana. Sākumā kalpošanu vada Solvita Jākobsone, vēlāk Ieva Roze, Baiba Ozolinkeviča, bet kopš 2002.gada – Sanita Freidenfelde.

1996. gada novembra sākumā draudzes kopsapulcē tiek nolemts draudzi reģistrēt ar nosaukumu „Dzīvības Avots”. 26.novembrī Latvijas Republikas Tieslietu ministrija draudzi ar šādu nosaukumu reģistrē. Tobrīd draudzē ir 18 locekļi.

1997. gads

1997.gada sākumā draudzes cilvēki aktīvi piedalās Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) pirmās Dziesmu dienas sagatavošanā. Turpmāk draudzes mūziķi ir visu LVDA Dziesmu dienu dalībnieki.

1997. gadā iznāk draudzes žurnāla „Dzīvības Avots” pirmais numurs Ervīna Jākobsona redakcijā, kas vēlāk kļūst par visu LVDA draudžu kopīgu izdevumu. Diemžēl finansiālu apstākļu dēļ iznāk tikai četri žurnāla numuri.

1998. gads

1998. gada Lieldienās tiek sākta jauna draudze Siguldā. Vēlāk, 2000. gadā, tā tiek oficiāli reģistrēta kā Siguldas vasarsvētku draudze.

1998. gadā sākas kalpošanas darbs radio. Veselu gadu Siguldas radio ēterā ik nedēļu skan kristīgs raidījums, ko pārmaiņus veido Modris Ozolinkevičs un Ervīns Jākobsons. To var dzirdēt lielākajā daļā Vidzemes reģiona.

2000. gads

2000.gada novembrī sākas darbs Limbažos. Tiek izveidota draudze, kas vēlāk kļūst par draudzi „Kristus pasaulei”.

2001. gads

2001. gada martā tiek sākti dievkalpojumi Cēsīs. Ar laiku tie pārtop draudzē „Vidzemes misija”.

2002. gads

2002.gada jūnijā kopā ar citām kristīgām draudzēm Skonto hallē Rīgā tiek organizēti evaņģelizācijas dievkalpojumi „Mosties, Latvija!” ar amerikāņu evaņģēlista Stīva Hila piedalīšanos. Uz tiem pulcējas 12 000 cilvēku.

2003. gads

Kopš 2003.g ada draudze veido radioraidījumu „Mosties, Latvija!”, kas ik darba dienu skan Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2003.gada septembrī draudze rīko evaņģelizācijas dievkalpojumus ar franču evaņģēlista Frenka Aleksandra piedalīšanos.

2004. gads

2004. gada novembrī draudze pārceļas uz jaunu mājvietu kristīgajā centrā „Labā Vēsts”.

2004. gadā sākas darbs Ķekavā, kas vēlāk pārtop draudzē „Dzīvības ceļš”. Par jaunās draudzes mācītājiem kļūst mūsu draudzes locekļi Tekla un Roberts Prikuļi.

2005. gads

2005. gada maijā draudze „Dzīvības Avots” svin pastāvēšanas 10 gadus.

2007. gads

2007. gada vasarā Jūrmalā tiek sākti iknedēļas dievkalpojumi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kas turpinās apmēram gadu.

2010. gads

2010.gada tiek organizēta pirmā bērnu dienas nometne Mazajā Kalnu ielā Latgales priekšpilsētā. Turpmākajos gados šādas nometnes notiek arī tā sauktajā Siena tirgū un Rīgas Sporta manēžā.

2011. gads

2011. gadā tiek organizēti dievkalpojumi Rīgas Sporta manēžā, ko veido sadarbībā ar „Kraukļa fondu”, rūpējoties gan par cilvēku garīgajām, gan materiālajām vajadzībām.

2012. gads

2012. gadā sākas regulāra kalpošana Latgales priekšpilsētā, draudzes filiālē Daugavpils ielā 10/12.

2013. gads

2013. gada augustā, sadarbībā ar Latvijas Evaņģēlisko aliansi un LVDA notiek evaņģelizācijas dievkalpojumi, kuros kalpo britu evaņģēlists Nātans Moriss.

2014. gads

2014.gada maijā sākas Latvijā vēl nebijis evaņģelizācijas pasākums „No mīnusa uz plusu”, kura ietvaros teju divu mēnešu laikā evaņģelizācijas dievkalpojumi, koncerti, citi pasākumi notiek visā Latvijā, bet iedzīvotāju namos un pastkastītēs tiek izplatīta brošūra ar Evaņģēlija vēsti. Pasākums noslēdzas ar dievkalpojumiem Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā, piedaloties evaņģēlistam Nātanam Morisam.