bibeles skolaGarīgi vesela un spēcīga draudze ir tā, kam ielikti bibliski pareizi pamati. Nav iespējams ielikt pareizu pamatu, ja cilvēks nezina, ko Dievs atklājis Savā Vārdā – Bībelē. Bībeles skolas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem studēt Bībeli, iepazīt Dieva Vārdu un uzzināt Dieva gribu savai dzīvei.

 

Mēs cenšamies, lai Bībeles skolas nodarbības nebūtu sausa informācija vien, bet lai katra mācību stunda palīdzētu iemācīto un uzzināto pielietot praktiski. Vēlamies skolas apmeklētājiem sniegt ne vien teoriju, bet iemācīt cilvēkus Dieva Vārdu lietot ikdienas dzīvē.

 

Mēs sniedzam sistemātisku Bībeles mācību – apskatām Veco un Jauno derību, kristīgās pamatdoktrīnas. Otrs apmācību kurss ir „Kristīgās dzīves pamati” – viss, kas palīdz mums pieaugt garīgi.

 

Bībeles skolas nodarbības notiek katru otro svētdienu (izņemot vasaras mēnešus), pulksten 14.00,
kristīgā centra „Labā Vēsts” Konferenču zālē (otrajā stāvā).

 

Bībeles skolas vadītāji: Daniels un Damarisa Pedrazas
Tālrunis: 29153165 (Daniels)
e-pasts: dapedraza@hotmail.com

 

Atnāc, iepazīsti Dieva Vārdu un pieaudz garīgi. Gaidām tevi mūsu Bībeles skolā!

 

[printfriendly]