Bībeles skolas nodarbības šobrīd nenotiek.
Par LVDA neklātienes Bībeles skolu un integrēto kursu lasiet šeit.