svetdienskolaDraudzes „Dzīvības Avots” svētdienskolā tiek gaidīti visi bērni, kas vēlas iepazīt Kungu Jēzu Kristu, sākt apgūt Bībeles mācību, būt sadraudzībā ar citiem bērniem. Svētdienskolas pamatuzdevums ir pastāstīt bērniem Evaņģēlija vēsti tiem saprotamā valodā. Šī mērķa sasniegšanai tiek izmantotas dažādas aktivitātes – bērni iepazīst Bībeles stāstus, mācās Bībeles pantus, lūdz, slavē Dievu dziesmā, mūzikā, dejā, spēlē ludziņas, gatavo apsveikumus vecākiem. Tā viņi apgūst Evaņģēlija patiesības caur vienkāršām, ikdienišķām lietām.

 

Svētdienskolā bērni iepazīst Dievu kā Debesu Tēvu un Jēzu kā savu draugu. Viņi piedzīvo Jēzu savā sirdī, piedzīvo Dieva mīlestību, un tas mudina viņus dalīties šajā mīlestībā ar citiem, dalīties Evaņģēlija vēstī ar saviem vienaudžiem un vecākiem. Svētdienskolas ietvaros notiek arī dažādi sadraudzības pasākumi. Visas šīs aktivitātes nodrošina bērnus mīlošu skolotāju komanda, kas prot un vēlas Evaņģēlija vēsti pasniegt radoši.

 

Lai svētdienskolas darbs būtu sekmīgs, esam bērnus sadalījuši trīs vecuma grupās:

  • 1.grupa – no 3 līdz 6 gadiem;
  • 2.grupa – no 7 līdz 9 gadiem;
  • 3.grupa – no 10 līdz 12 gadiem.

Apmācību līmenis katram bērnam tiek noteikts individuāli, saskaņā ar bērna zināšanām un spējām, tāpēc kāds bērns var tikt iedalīts arī citā vecuma grupā, neatkarīgi no viņa vecuma.

 

Kopš 2014/2015.mācību gada izveidota īpaša svētdienskolas grupa pusaudžiem no 12 – 14.gadiem. Tie ir pārejas vecuma bērni, kas vairs īsti labi nejūtas tradicionālajā svētdienskolas vidē, taču vēl nav pilnībā iekļāvušies arī jauniešu sadraudzībā. Nodarbībās tiek runāts par pusaudžiem aktuālām tēmām Dieva Vārda gaismā – ko par šīm tēmām saka Bībele.

 

Draudzes svētdienskola darbojas katru svētdienu (izņemot mēneša pirmo svētdienu) dievkalpojuma laikā. Mēneša pirmajā svētdienā bērni piedalās dievkalpojumā un kopā ar vecākiem bauda Svēto Vakarēdienu. Tas palīdz bērniem labāk saprast, ko nozīmē būt draudzē, piedalīties dievkalpojumā, vienoties ar draudzi kopīgā sadraudzībā.

 

Mēs vēlamies, lai bērni mūsu draudzē justos kā lielā Dieva ģimenē, piedzīvotu sadraudzību ar citiem bērniem un draudzi, lai viņiem būtu nodrošināti labi apstākļi personības izaugsmei. Tādēļ mīļi aicinām visus bērnus uz mūsu svētdienskolu! tāpat mīļi aicināti jūsu draugi, kaimiņi un klasesbiedri!

 

Svētdienskolas vadītāja: Jolanta Ādmine
Tālrunis: 26981104
e-pasts:jo71@inbox.lv

Pusaudžu grupas vadītājs: Aivars Treimanis
Tālrunis: 27834538

 

Priecāsimies jūs redzēt draudzes „Dzīvības Avots” svētdienskolā!

 

[printfriendly]