Worship ministry

Worship ministry

Vebstera vārdnīcā pielūgsme skaidrota kā „ekstravaganta cieņa, respekts vai apbrīna, nodošanās vai veltīšanās”. Pielūgsme ir Dieva pavēle. Jēzus ļoti skaidri pasaka, kurš ir augstākais bauslis: „Mīli savu Dievu no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka”. Patiesa pielūgsme izriet no šāda sirds stāvokļa. Ir dzirdēts izteiciens, ka pielūgsmes lielumu nosaka cilvēka izpratne par Dieva diženumu. Ja mans skatījums uz Dievu ir kā uz dižu un varenu Ķēniņu, arī mana atbilde Viņam pielūgsmē būs pāriplūstoša. Ja zinām, ka Dieva diženumam nav ierobežojumu, tad arī savā pielūgsmē paudīsim to, cik varens, izcils, bijājams, mīlošs, žēlsirdīgs, spēcīgs, brīnišķīgs, svēts, pilnīgs un suverēns ir mūsu Dievs.

Lūgšanu kalpošana

Lūgšanu kalpošana

Cilvēkam ir dota privilēģija – nākt pie Visuvarenā Dieva, pasaules Radītāja, kā pie sava Tēva, slavēt Viņu, pielūgt un aizlūgt par citiem Viņa priekšā Jēzus Kristus vārdā. Bībelē 1.Vēstulē Timotejam 2:1-4 doti norādījumi par lūgšanu, kurus mēs savos lūgšanu dievkalpojumos cenšamies īstenot.

Svētdienas skola

Svētdienas skola

Draudzes „Dzīvības Avots” svētdienskolā tiek gaidīti visi bērni, kas vēlas iepazīt Kungu Jēzu Kristu, sākt apgūt Bībeles mācību, būt sadraudzībā ar citiem bērniem. Svētdienskolas pamatuzdevums ir pastāstīt bērniem Evaņģēlija vēsti tiem saprotamā valodā. Šī mērķa sasniegšanai tiek izmantotas dažādas aktivitātes – bērni iepazīst Bībeles stāstus, mācās Bībeles pantus, lūdz, slavē Dievu dziesmā, mūzikā, dejā, spēlē ludziņas, gatavo apsveikumus vecākiem. Tā viņi apgūst Evaņģēlija patiesības caur vienkāršām, ikdienišķām lietām.

Alfa Kurss

Alfa Kurss

ALFA kurss ir iespēja iepazīt kristīgo ticību brīvā, nepiespiestā, saviesīgā, draudzīgā un jautrā gaisotnē. Tās ir 12 domas rosinošas iknedēļas nodarbības un viens nedēļas nogales izbraukums. Vakars sākas ar kopīgu maltīti, kas dod iespēju kursa dalībniekiem citam citu iepazīt. Seko kopīgas dziesmas un lekcija, kurā tiek aplūkotas svarīgas tēmas par mūsu dzīves un kristīgās ticības jautājumiem. Aplūkojamās tematikas lokā ir tādas tēmas kā „Kas ir Jēzus?”, „Kādēļ un kā man lūgt?” un daudzas citas.

Bībeles skola

Bībeles skola

Garīgi vesela un spēcīga draudze ir tā, kam ielikti bibliski pareizi pamati. Nav iespējams ielikt pareizu pamatu, ja cilvēks nezina, ko Dievs atklājis Savā Vārdā – Bībelē. Bībeles skolas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem studēt Bībeli, iepazīt Dieva Vārdu un uzzināt Dieva gribu savai dzīvei.

Mēs cenšamies, lai Bībeles skolas nodarbības nebūtu sausa informācija vien, bet lai katra mācību stunda palīdzētu iemācīto un uzzināto pielietot praktiski. Vēlamies skolas apmeklētājiem sniegt ne vien teoriju, bet iemācīt cilvēkus Dieva Vārdu lietot ikdienas dzīvē.

Kalpošana sievietēm

Kalpošana sievietēm balstās uz divām būtiskām lietām – Dieva Vārdu un savstarpēju sadraudzību. Mūsu pasākumos tu iegūsi jaunus draugus, iepazīsi sievietes, kam ir tādi paši jautājumi un dzīves situācijas kā tev. Mēs runājam par visu, kas sievietēm svarīgs – par sievietes lomu ģimenē, draudzē un sabiedrībā, par sievietēm Bībelē, par attiecībām ar vīru, par bērniem un to audzināšanu, par piedošanu un citām tēmām. Cenšamies, lai mūsu kopāsanākšanas nebūtu tikai sarunas vien, lai tajās būtu arī kāda sievišķīga aktivitāte – radoša vai praktiska.

Kalpošana senioriem

Kalpošana senioriem jeb tiem, kam vairs nav 18!

“Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ‘Lai tāpat, kā es jūs mīlēju, arī jūs cits citu mīlētu!’” (Jņ 13, 34) Jēzus dotās pamācības ir un paliks mūžigas, tāpēc arī ikviena kalpošana ir veids, kādā mēs izlejam savu mīlestību un rūpes viens par otru. Nav svarīgi, jaunībā vai vecumdienās, bet ikviens no mums vēlas apkārt, savā tuvumā cilvēkus, ar kuriem satiekoties, vairojas prieks un sirds piepildās ar mīlestību. Mēs ticam, ka Jēzus aizejot pie Debesu Tēva vēlējās, lai draudze ir tā vieta, ko cilvēki sauc par Dieva ģimeni, kur var meklēt atbalstu un stiprinājumu.