Drīzumā mūsu lapā tiks iekļauta iespēja ziedot ar karti vai no bankas automāta.

Kamēr gaidām, varat pārskaitīt savu ziedojumu uz mūsu kontu:

Draudzes rekvizīti:

RĪGAS VASARSVĒTKU DRAUDZE „DZĪVĪBAS AVOTS”
Reģ. Nr. 90000296737
Konts: LV31HABA000140J033411
Banka: SWEDBANKA
SWIFT kods: HABALV22