15.12.2018. notika kārtējais draudzes Dzīvības Avots Zelta paaudzes pasākums, kas bija veltīts Ziemassvētku tematikai. Šoreiz veltījām laiku,lai dalītos savās pārdomās un liecībās par tēmu – mīlestība. Bija brīnišķīgi dzirdēt, kādus Dieva mīlestības darbus esam katrs piedzīvojuši.

Tapat esam gandarīti, ka mūsu kalpošana ir nosvinējusi savu pirmo pastāvēšanas gadadienu.
Esam priecīgi, ka varam sanākt kopā, lai dalītos ar piedzīvoto – gan ar atmiņām, gan ar liecībām, par Dieva varenajiem darbiem mūsu dzīvēs.

Paldies visiem, kad atnāca un palīdzēja pasākuma organizēšanä.

Ja zini kādu, kurš ir vientuļš, kuram ir skumji vai kurš vēl nezina par mūsu tikšanās reizēm, droši uzaicini.
Par nākamo tikšanās reizi tiksiet atsevišķi informēti, bet sīkāku informāciju par pasākumu norisi var saņemt pie Daces (mob.talr. 28148232).