No mīnusa uz plusu. Post scriptum

Sākums 9 Jaunumi 9 No mīnusa uz plusu. Post scriptum

Jūn 27, 2016 | Jaunumi, Kristīgi pasākumi

minusplus 2016“Un Jānis ataicināja divus no saviem mācekļiem un tos sūtīja pie Jēzus, lai tie Viņu jautātu: “Vai Tu esi Tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt?” [..] Bet tanī brīdī Viņš daudzus dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem, un daudziem akliem Viņš dāvināja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja: “Eita un atsakait Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši: aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti; un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas.” (Lūk. 7:19, 21-23)

 

Pasaulē iekārtots tā – cik cilvēku, tik viedokļu. Tāpat tas ir ar evaņģelizācijas dievkalpojumiem “No mīnusa uz plusu”. Ir cilvēki, kas saka: “Tur bija tāda Dieva godība!” Un ir tādi, kas saka: “Es biju gaidījis vairāk.” Kā zināt, kad Dievs darbojas? Jēzus teica: “Redziet un dzirdiet, kas notiek!” Un kaut arī Bībele saka, ka “uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos” (Mat. 24:24), tā pati Bībele arī saka: “No viņu augļiem jums tos būs pazīt” (Mat. 7:16).

 

Kopumā šogad dievkalpojumus apmeklēja ap 10 000 cilvēku. Pirmajā vakarā tie bija aptuveni 2500 cilvēki, otrajā un trešajā vakarā – katrā ap 3000 cilvēkiem. Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu apmeklēja apmēram 1000 cilvēku, bet konferenci vīriem – ap 300 vīru. Cilvēki bija ieradušies no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Norvēģijas, Vācijas, Zviedrijas, Spānijas. Priecēja daudzie brāļi un māsas no citām konfesijām. Sociālajā tīkla “Facebook” profilā “No mīnusa uz plusu” bija ap 15 000 skatījumu, savukārt dievkalpojumu tiešraidēm pieslēdzās 11 000 interneta lietotāju, bet pilnībā kādu no dievkalpojumiem noskatījās 3326 cilvēki vismaz 34 pasaules valstīs, tostarp Ķīnā. Vairākās pilsētās Latvijā un Lielbritānijā cilvēki bija noīrējuši telpas, lai uz lielā ekrāna kopīgi skatītos šos dievkalpojumus.

2016-06-03 20-19-22_p2

Kopā evaņģelizācijas dievkalpojumos “No mīnusa uz plusu” kalpoja ap 250 cilvēkiem. Aizlūgšanu kalpošanā piedalījās ap 40 cilvēku liela komanda, kas lūdza, gavēja, pārbaudīja savas sirdis Dieva priekšā un tad gāja aizlūgt par cilvēkiem. Par kārtību gādāja 40 kārtībnieku. Dievkalpojumos kalpoja ap 30 svētdienskolu skolotāji, kas kopumā rūpējās par 280 bērnu uzraudzīšanu. Pirmajā vakarā tādu bija 69, otrajā – 90, bet trešajā vakarā – 120 bērni. Slavas un pielūgsmes kalpošanā bija iesaistīti vairāk nekā 60 cilvēki – koris, vokālisti, mūziķi. Tulkojumu svešvalodās nodrošināja 6 tulki. Pasākuma tehnisko pusi nodrošināja 25-30 darbinieki, kas rūpējās par video, apskaņošanu, gaismošanu, datortehniku. Cilvēkiem, kuri nesaprot angļu vai latviešu valodu, tulkojumam bija sagatavoti 450 galvas telefoni (austiņas). Informācijas centrā un viesmīlības kalpošanā kalpoja ap 20 -30 cilvēkiem. Paldies visiem kalpotājiem par ieguldīto sirdi, laiku un darbu.

 

Cilvēki bieži jautā: cik cilvēku šajos dievkalpojumos pieņēma Kristu? To nav iespējams pateikt, jo šādi cilvēki netiek īpaši reģistrēti. Tomēr ik reizi, kad atskanēja altāra aicinājums, altāra priekša bija cilvēku pilna. Arī mācītāji, kas aizlūdza par cilvēkiem, stāsta, ka ik vakaru bijuši ļaudis, kuri vēlējās savu dzīvi atdot Kristum. Kā ik gadu, arī šogad Dievs apstiprināja sludināto Vārdu ar līdzejošām zīmēm. Kādam četrus gadus vecam puisītim Dievs atvēra dzirdi. Kādai sievietei tika dziedināta redze. Bija vairāki vīri, kas tika dziedināti no dažādām locītavu vainām. Ukraiņu mācītāja sievai Dievs dziedināja sāpošo roku. Kādam vīram, kurš bija zaudējis spēju sajust smaržas, Dievs atjaunoja šo funkciju. Kāda māsa tika dziedināta no Laima slimības sekām. Dievs dziedināja arī sairušas attiecības un ievainotas ģimenes saites. Es ticu, ka dzirdēsim daudz vairāk liecību par to, ko Dievs darījis šajos dievkalpojumos.

2016-06-03 22-04-44_t1

Protams, jautājums paliek: Dievs, kāpēc ne visus? Cilvēki saka: ja tas būtu Dievs, tad visi tiktu dziedināti! Tomēr Bībelē mēs lasām, ka pie Betzatas dīķa bija daudz slimo, taču Jēzus piegāja tikai pie viena (Jņ. 5:2-14). Pravieša Elijas dienās bija daudz atraitņu Israēlā, bet viņš tika sūtīts tikai pie vienas (1.Ķēn. 17:8-16). Tāpēc fokusēsimies uz to, ko Dievs IR darījis, nevis uz to, kas nav noticis. Pasaki Dievam paldies par to, kas IR. Tāpēc, ka Dievs sūtīja Eliju pie atraitnes, viņa un viņas dēls palika dzīvi. Arī tie, kas šajos dievkalpojumos tika glābti vai dziedināti, slavē Dievu par to. Kādu vakaru, kad gājām projām no halles, pie kanceles stāvēja piesliets kruķis. Cilvēks bija aizgājis mājās, bet kruķis palicis. Acīmredzot, tas viņam vairs nebija vajadzīgs. Ja kāds saka, ka tas nav Dievs – es tajā saredzu varenu Dievu!

 

Visbiežāk uzdotais jautājums šo dievkalpojumu sakarā ir: vai jūs samaksājāt visus rēķinus? Paldies Dievam – mēs esam samaksājuši visus rēķinus un nevienam neko neesam palikuši parādā! Personīgi man kā iens no lielākajiem apliecinājumiem tam, ka Dievs ir patiesais šo dievkalpojumu rīkotājs, kalpo fakts, ka cilvēki turpina ziedot arī pēc pasākuma. Tas nozīmē, ka viņi šajos dievkalpojumos ir kaut ko saņēmuši no Dieva un vēlas svētīt arī citus. Šogad pirmo reizi mēs varējām par dievkalpojumu telpām – Ķīpsalas Starptautisko izstāžu halli – samaksāt jau pirms pasākuma. Evaņģelizācijas pasākuma “No mīnusa uz plusu” kopējais budžets bija ap 50 000 eiro. Pateicoties ziedotāju nesavtībai, esam samaksājuši visu, kas nepieciešams, un vēl tikuši svētīti ar sēklu nākamā gada pasākumam. Esmu ļoti pateicīgs visiem, kas lūdza, ziedoja un piedalījās.

 

Kad sastopaties ar cilvēkiem, kas kritizē šos dievkalpojumus, atcerieties, ka mums nav jātaisnojas, bet jālūdz par paliekošiem augļiem. Arī par Jēzu taču teica, ka Viņam ir ļauns gars un Viņš sajucis prātā. Ar skeptiķiem nav jāstrīdas un nav jābaidās arī pašiem. Reizēm mēs baidāmies aicināt kādu uz šiem dievkalpojumiem, jo domājam, ka cilvēks varētu kaut ko nesaprast. Tomēr Svētais Gars zina to cilvēku un redz, kas viņam vajadzīgs. Reizēm mēs domājam: ja mēs Jēzu jauki “iesaiņos”, cilvēki viņu ātrāk “norīs”. Nē, Jēzus vienmēr atnāk pats. Un Viņš nāk ar spēku, tāpēc svētīgs, kas pie Viņa neapgrēcinās.

2016-06-03 20-46-18_p2

Es lūdzu, lai Dievs man dod gudrību un žēlastību netaisnoties, neattaisnoties, neaizstāvēties, bet lai mana dzīve pierāda to, ka šeit darbojas Dievs. Mums ir jābūt par liecību, ka tas patiesi ir Dievs, kas darbojas šajos dievkalpojumos. Mūsu dzīvei jābūt par liecību, mūsu draudzēm jābūt par liecību. Kad cilvēki pa īstam sastopas ar Dievu, visi viņu pretargumenti izplēn. Protams, ir “farizeji un rakstu mācītāji”, kas mēģinās tevi “norakt”; viņi var pat tevi “piesist krustā”, taču zini – patiesība tik un tā uzcelsies no miroņiem!

 

Daudzi man jautā, vai Nātans Moriss atbrauks arī nākamgad. Es gribētu, lai kristieši uz šo lietu palūkotos citādāk. Jēzus darīja zīmes un brīnumus, bet kad Jēzus devās uz Debesīm, zīmes un brīnumi nebeidzās. Nātans Moriss nav Jēzus – viņš ir tikai Dieva trauks, kam Dievs sirdī ielicis Latviju. Viņš nevar atnest atmodu Latvijai. Kad redzam, ka kāds tiek dziedināts, kāds iegūst brīvību no dēmoniem, ka cilvēka dzīve mainās un viņš kļūst dedzīgs Dievam, kad esam Dieva namā un jūtam Viņa klātbūtni – lai mūsu pašu lūgšana tad ir: Dievs, es gribu dzīvot tajā! Es gribu redzēt Tavu godību ik dienu! Ja Jēzus vakar, šodien un mūžam tas pats, tad zīmēm, kas bija Jēzus kalpošanā, jāparādās arī mūsu dzīvē.

2016-06-03 21-54-20_t1

Vēlreiz liels paldies visiem, kas kalpoja dievkalpojumos “No mīnusa uz plusu”. Paldies visiem, kas ziedoja un lūdza. Ja jūs gribat, lai nākamgad pasākums notiktu atkal – lūdziet Dievu! Neaizmirstiet lūgt par visiem, kas iesaistīti šī pasākuma organizēšanā un kalpošanā. Neaizmirstiet lūgt par mācītājiem un viņu ģimenēm. Velns ir melis un nelietis, taču viņš ir aktīvs. Kopā lūgsim, kalposim un strādāsim, lai nākamgad mums katram būtu vismaz 15 cilvēki, ko atvest uz šiem dievkalpojumiem! Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī!

 

Modris Ozolinkevičs,
Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps

[printfriendly]

Citas aktualitātes

Pateicības un atmodas dievkalpojums “Mosties, Latvija!”

Pateicības un atmodas dievkalpojums “Mosties, Latvija!”

Aicinām Jūs uz pateicības un atmodas dievkalpojumu "Mosties, Latvija!", svinot raidījuma ar tādu pašu nosaukumu skanējumu radio ēterā jau 20 gadus! Ja Jūs esat bijis stiprināts caur šo kalpošanu aicinām pievienoties – kopā slavēt un pagodināt Dievu, kā arī aizlūgt,...

“Dzīvības avots” jauniešu nometne

“Dzīvības avots” jauniešu nometne

No 9. līdz 13. augustam Zaļenieku pagasata "Eglītēs" norisināsies nometne jauniešiem no 13 gadu vecumam. Ierašanās 9. augustā pulksten 15:00. Kopā baudīsim vasaru, Dieva klātbūtni un piedzīvojumus! Un 13. augusta rītā atgriežamies mājās. Gulēšana teltīs. Meitenēm ir...

Džims Delharts viesosies 29. jūnijā Dzīvības avotā

Džims Delharts viesosies 29. jūnijā Dzīvības avotā

29. jūnijā ceturdienas dievkalpojumā būs viesis Lietišķo cilvēku apvienības sūtnis no ASV – Džims Delharts (Jim Delhart). "Ir pienācis laiks!" - tā Dievs uzrunāja Džimu brīdī, kad šķita, ka it kā viņam viss ir – plaukstošs restorāns, mēbeļu bizness, miljons dolāru...